Marketing

 

 • Marketing analysis
 • Target customers researches
 • Market segmentation
 • Product/service positioning
 • Marketing tools and channel selection
Direct marketing

 

Direct marketing is nowadays extremely popular marketing tool, because the companies, with the help of direct marketing tools, deliver the right marketing material to the right customers. The company also receives direct response of the potential customer and can exactly measure the success of the marketing campaign. Regarding the fact, that company also isn’t loosing time and money with sending marketing material to uninterested customers, the company also reduces advertising costs.


Political marketing
 

Within companies marketing operations, the company also does so called political marketing:

 

 • Political communicating
 • Political persuasion
 • Political propaganda
 • Political advertising
 • Communicating channels
 • SWOT analysis
 • Political campaign management


Promotions

 

In our company EJMI International, we also do promotions of the companies or company brands. For your company, your brand or the brand / manufacturer you are representing, we do brand promotion, which results in greater and increased recognition of the brand, it also results in sales promotion and customer awareness about the product / service, you are selling.

 

Designing marketing text and pictorial material

We design flyers, pictorial material, make attractive slogans that sell, marketing text or attractive presentation of your company, product or service. 

 

 

 

 • Izdelava tržnih analiz
 • Raziskava ciljnih kupcev
 • Segmentacija tržišča
 • Pozicioniranje izdelka oz storitve
 • Izbira marketinških orodij in kanalov

 

Direktni Marketing

 

Direktni marketing je v današnji časih izjemno priljubljeno marketinško orodje, saj podjetje preko orodij direktnega marketinga, pravim strankam dostavi pravi reklamni material. Podjetje dobi tudi neposreden odziv potencialnega kupca ter lahko natančno izmeri uspešnost makretinške kampanje. Glede na to, da podjetje ne izgublja časa in denarja s pošiljanjem reklamnega materiala nezainteresiranim strankam, si s tem tudi precej zniža stroške oglaševanja. 

 


 

  

Politični Marketing

 

Podjetje se v okviru marketinga ukvarja tudi s t.i. političnim marketingom: 

 

 • Politično komuniciranje
 • Politično prepričevanje
 • Politična propaganda
 • Politično oglaševanje
 • Kanali komuniciranja
 • SWOT analiza
 • Vodenje političnih kampanj

 

 

Promocije


V okviru marketinga, se v našem podjetju ukvarjamo tudi s promocijami podjetij oz. blagovnih znamk. Za vaše podjetje, vašo znamko ali proizvajalca, ki ga zastopate, vršimo promocije znamke ter s tem večjo prepoznavnost vaše znamke, pospeševanje prodaje vaših izdelkov ter ozaveščanje potencialnih kupcev.

 

Izdelava in oblikovanje besedil ter slikovnega materiala

 

Za vaše podjetje oblikujemo letake, slikovni material, izdelamo privlačne slogane, ki prodajajo, marketinško besedilo oz. privlačno predstavitev vašega podjetja, proizvoda ali storitve.