Representation

 • Commercial Agency
 • Agent Distributor
 • Representative Consultant
 • Representative organizer
 • General representation
 • Franchise representation


Intermediation services

 

Beside representation, the company has been engaged in intermediate agent services of the various goods and services, for more than 20 years.

 

Our service consists of:

 

 • Finding reliable customer and getting him in touch with the client of our service
 • Monitoring of the creditworthiness of the customer
 • Participation in negotiations between our client and the final customer
 • Operation of brokerage services due diligence
 • Ongoing client communication of all relevant circumstances, relating to the buyer

 

 

 

 

 

 

 • Trgovsko zastopstvo
 • Zastopnik distributer
 • Zastopnik svetovalec
 • Zastopnik organizator
 • Generalno zastopstvo
 • Franšizno zastopstvo
 
 
 

Poleg zastopstva, se podjetje že 20 let ukvarja s posredovanjem pri prodaji različnega blaga ter storitev.

 

Naša posredniška storitev obsega:

 

 • Iskanje zanesljivega kupca in spravljanje v stik z naročnikom naše posredniške storitve
 • Spremljanje bonitete kupca
 • Sodelovanje pri pogajanjih med naročnikom in kupcem
 • Opravljanje posredovanja s skrbnostjo dobrega gospodarja
 • Sprotno obveščanje naročnika o vseh pomembnih okoliščinah, v zvezi s kupcem