Consulting

Based on long-year experiences cooperating with companies from different industries (mining companies, steel companies, electro industries, oil companies, chemical industries...) as well as other economic and non-economics entities, we offer different kinds of consulting.

 

Strategic consulting

We advise and assist companies in selecting strategies for first entry into the market, companies that are already operating in the market and want to improve their business and also companies which already co-operate between each other We advise and consult companies to choose their business partners, to look for and set their distributers on domestic as well as foreign markets.

 

When giving strategic consulting, we are taking into account both economic as well as political factors.


Business and management consultancy

 

 • Market research and competition analysis
 • Support on development of strategies
 • Assessment of effectiveness
 • Market entry 

 

Consulting in Sport Management and Marketing

 

Consulting in sport management and marketing:

 

 • Consulting for clubs
 • Business strategy selection
 • Assistance in selecting and obtaining sponsors
 • Assistance to sponsors to chose the right sport and club
 • Support in selection and production of promotional / sponsorship material

  

 

 
 
Na podlagi dolgoletnih izkušenj sodelovanja z raznimi vrstami industrij (rudniki, železarne, elektrogospodarstva, naftne družbe, kemijska industrija,...) in drugih vrst gospodarskih in negospodarskih subjetkov, nudimo več različnih vrst svetovanj.
 

Strateško svetovanje

 
Svetujemo in pomagamo podjetjem pri izbiri strategij prvega vstopa na trg, podjetjem, ki na trgu že delujejo in želijo izboljšati poslovanje, ter podjetjem, ki med seboj že sodelujejo. Podjetjem svetujemo tudi pri izbiri poslovnih partnerjev, iskanju in postavitvi distributerjev tako na domačem, kot tujih trgih.
 
Pri strateškem svetovanju upoštevamo tako gospodarske kot politične dejavnike.
 
Podjetniško in poslovno svetovanje
 
 • Raziskave trga in konkurence
 • Pomoč pri razvoju strategije
 • Ocenjevanje uspešnosti
 • Vstop na trg

 

 Svetovanje v Športnem Managementu in Marketingu

 

Svetovanje v športnem managementu ter marketingu:

 

 • Svetovanje klubom
 • Izbira strategije poslovanja
 • Pomoč pri izbiri ter pridobivanju sponzorjev
 • Pomoč sponzorjem pri izbiri pravega športa in kluba
 • Pomoč pri izbiri ter izdelavi reklamnega / sponzorskega materiala